dissabte, 7 de juliol de 2012

Ulldeter amb Josep Vigo


COP D’ULL A LA VEGETACIÓ D’ULLDETER

           Josep Vigo

Generalitats
         Circ glacial, el fons del qual està situat a uns 2.300 m d’altitud, al peu dels cims de Gra de Fajol (2.708 m) i Bastiments (2.874 m).
         Substrat format gairebé enterament per gneis, tot i que hi ha també micasquists, alguns dics de quars i afloraments de calcàries, sobretot a la capçalera (àrea del coll de la Marrana).
         El clima general hi és fred i, atesa la situació de la regió, vers l’extrem oriental de la serralada pirinenca i als vessants que reben els vents humits ascendents, bastant plujós (1.400 l/m2?).
         L’estatge subalpí superior és el domini dels matollars de neret (Rododendron ferrugineum) amb pi negre (Pinus uncinata). A l’estatge alpí la vegetació que es fa en els llocs de condicions normals correspon a la pastura de festuca menuda (Festuca airoides).
         Però, als indrets de condicions especials, a causa d’un microclima particular o de condicions particulars del terreny i dels sòls, hom troba altres menes de comunitats: diferent tipus de pastures, landes rases, matollars, formacions megafòrbiques, vegetació de roques o tarteres, etc.
         Els factors que condicionen la diversitat del mantell vegetal en aquesta zona són bàsicament els següents:

a. Natura química del substrat (calcàries, gneis, esquists...)
b. Formes de relleu (comes, vessants, morrenes...)
c. Desenvolupament del sòl (força gruixut i humífer, prim, esquelètic...)
d. Persistència de la neu (congesteres, llocs ventejats...)
e. Humitat del sòl (vores de rierols, aiguamolls, vessants secs...)
f. Insolació (obacs, solells, àrees ombrejades...)
g. Mobilitat del substrat (pedruscall, tartera...) o del sòl (crioturbació, solifluxió...)

Cal entendre que molts d’aquests factors estan correlacionats entre ells.